BERSAMA KAMI
" MEMBINA KEMAHIRAN "

Membina Impian Merealisasi Harapan

YOUR KNOWLEDGE IS THE WAY TO YOUR SUCCESS

www.abmutara.com.my


MORE

SKILLS TO A CAREER

www.egotjob.com


Daftar Majikan

Akademi Binaan Malaysia Wilayah Utara

e-Sistem

Permohonan

Membuat permohonan kemasukkan ke ABM UTARA secara atas talian (online).

ENTER

Semak Status

  • Status Permohonan
  • Status Sijil
  • Status Kad Kelayakan

ENTER

Alumni

Ruang berhubung bagi pelatih lepasan Akademi Binaan Malaysia Utara.

ENTER

Daftar Majikan

  • e-Daftar Majikan
  • Majikan sistem e-GotJob

ENTER

e-Sistem ABM UTARA

*e-Sistem adalah milik Akademi Binaan Malaysia Wilayah Utara sepenuhnya, segala maklumat dan data yang disimpan adalah milik
Akademi Binaan Malaysia Wilayah Utara dan tidak akan dikongsi oleh mana-mana pihak ketiga. Sebarang pertanyaan berkenaan
e-Sistem kami sila hubungi kami di alamat email berikut : [email protected] / [email protected]
Maklumat lanjut di website utama kami www.abmutara.com.my.